Ders Notları

  1. M.Demir  Enstrumental Analiz Laboratuvarı Inönü Üniversitesi Fen‑Edebiyat Fakültesi,Malatya,1991,298 sayfa       
  2. M.Demir   Analitik Kimya Laboratuvarı Fakülte Kitabevi , Malatya, 1993, 137 sayfa
  3. M.Demir, Temel Analitik Kimya, Fakülte Kitabevi, Malatya, 1993, 137 sayfa
  4. M. Demir, Nicel Analitik Kimya, Fakülte Kitabevi, Malatya, 1993, 116 sayfa
  5. M.Demir, Çözümlü Analitik Kimya Problemleri, İnönü Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Malatya, 1992
  6. M. Demir, Bilgisayara Giriş (Donanım), Abant İzeet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksek Okulu, Bolu, 1996, 46 Sayfa
  7. M. Demir, Bilgisayar İşletim Sistemleri – DOS, Abant İzeet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksek Okulu, Bolu, 1997, 50 Sayfa
  8. M. Demir, Windows 3.1 Kullanımı, Abant İzeet Baysal Üniversitesi, Bolu Meslek Yüksek Okulu, Bolu, 1997, 74 Sayfa
  9. M. Demir, Analitik Kimya I Ders Notları, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat fakültesi, Kimya Bölümü, 2003, AYDIN
  10. M.Demir, Analitik Kimya II Ders Notları, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü, 2004, AYDIN